Galesloot Onderzoek en AdviesOnderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


Mijn CV

Na een nog altijd voortdurende carriere (vanaf 1991)  in gemeenteland als extern accountant en adviseur en als intern controller/auditor, zet ik nu ook mijn ervaring in voor clienten in de sector gemeenten. U kunt bij mij  terecht voor de meest geschikte onderzoeksmethodiek voor uw vragen en daarop gebaseerde gedegen uitvoering en advisering. Ik heb een professionele achtergrond als historicus, bedrijfseconoom en registeraccountant. Zie mijn linked in profiel voor een nadere uitwerking van mijn cv en het cv zelf.

U wilt professioneel onderzoek volgens de juiste standaards en daarop gebaseerd gedegen advies. Ik richt me vooral  op toezichtsvragen, controlmodellen, project- en proces-audits, rekenkamer-,  raads- en college-onderzoek,  begroting en verantwoording en begeleiding van raadsgroeperingen in de sector gemeenten. Dat zijn de thema’s waarin ik mij wil onderscheiden en waarin mijn expertise ten behoeve van uw vragen het meest tot zijn recht komt.