Galesloot Onderzoek en Advies



Onderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


Coaching, veel geleerd, veel te spiegelen....

Controllers zijn vaklieden en juist daarom zo kwetsbaar. Want als inhoud niet wordt (h)erkend en het proces niet past bij het gewenste resultaat is de controller niet effectief. Ik ben geen officieel gecertificeerde coach maar heb door mijn eigen ervaring veel geleerd van de soms goede, soms minder verstandige inschattingen die ook ik maakte. Het in balans brengen van de doelen van je organisatie, jouw drijfveren, je missie/visie op je vakgebied, je vaardigheden en het proces dat je na de  omgevingsorientatie doorloopt, dat alles maakt je tot een effectief controller. Soms is daarbij een externe spiegel/hulp nodig.