Galesloot Onderzoek en AdviesOnderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


Advisering, nou ja alleen met fundament

Advisering vanuit mijn bureau is altijd gebaseerd op eigen onderzoek, maar kan verschillende invalshoeken hebben, bv


Advies op basis van een beschouwing van veelal complexe gemeentelijke beleids- en verantwoordingsstukken, hoe moeten we ze duiden, welke vragen kunnen we erbij stellen, welke informatie wordt gemist en hoe komt dat?


Advies op basis van bevindingen vanuit een feitenonderzoek, veelal in de vorm van weging van feiten ten behoeve van uw oordeelsvorming.