Galesloot Onderzoek en AdviesOnderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


Activistisch aandeelhouderschap nodig

Gemeenten kennen al geruime tijd het thema grip op verbonden partijen. Om je heen hoor je nu telkens: we missen het zicht op de partijen, de governance is niet goed geregeld etc etc. De vraag die ik dan stel is: hoe zit het met je beleid, met je eigen governance als aandeelhouder? Heb je ooit uitgesproken en vastgelegd waarom je die deelneming hebt en hoe je die aanstuurt en toeziet op het functioneren? Heb je het maatschappelijk rendement bepaald? Om andere reden neem je toch niet deel? Daarin is bij gemeenten nog heel veel te ontwikkelen.De vraagstukken worden nu teveel  louter financieel aangevlogen. Maar governance gaat over strategie, beleid en uitvoering. Dit krijgt dan ook alleen een inspirerend vervolg als het gesprek binnen de gemeente en met de verbonden partijen gaat over zeggenschap, waar is de eigenaar van, waarvan de opdrachtgever en welke uitvoeringsruimte willen wij de partij gunnen? Ik vind dat interessantere trajecten als gemopper in de zin van we hebben er geen zicht op, dat gemopper slaat altijd naar de gemeente zelf terug, daar moet de governance discussie beginnen! Ik zag in de beleidsnota's van de gemeenten Almelo en Eindhoven daar al mooie voorbeelden van, tenminste als de beleidsnota een weerslag is van de gespreksvoering op het thema en niet een papieren tijger.