Galesloot Onderzoek en AdviesOnderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


Delftse politiek waarom laat u zich buitenspel zetten?

De vraag moet dan ook niet zijn waarom de raad buitenspel is gezet, maar waarom een raad zijn kaderstellende en controlerende taken (en samen is dat goed toezicht) zo slap uitoefent dat ze haast vanzelf buitenspel komt te staan. Nu weet ik ook wel dat raden beperkte ondersteuning hebben, met een kleine griffie en een beperkte training in wat het betekent om goed toezicht te houden, toch is dat te weinig excuus. Raden zouden zich moeten afvragen of de colleges wel in control zijn, want daar begint het mee. Daar horen vragen bij als: heeft het college voldoende aan risico-management in huis? Heeft ze een aparte concerncontrolfunctie met een stevige auditpoot?  Worden er de juiste lessen uit interne doorlichtingen getrokken? Zo neen waarom niet, is het management wel goed genoeg? Hoe stuurt het college de directeuren aan? Dat zijn geen gemakkelijke vragen voor raden die sedert dualisering is verteld dat ze niet meer over de bedrijfsvoering gaan (onzin), maar ze moeten wel gesteld worden. De burger verwacht van de raden niets anders dan controle, controle, controle op de wethouders, de burger die weet de focus wel aan te brengen waar raden nog zoekende zijn.