Galesloot Onderzoek en AdviesOnderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


Wat doen provinciale besturen aan toezicht op gemeenten? Veel te weinig!

Provinciaal toezicht op gemeenten is vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw drastisch uitgekleed en heeft ook de slag naar risicogestuurd materiaal toezicht volstrekt gemist. Men spreekt van financieel toezicht alsof je financien los kunt zien van beleid en organisatie. Naast vakmatige stagnatie heeft toezicht bij de provincies ook nog eens te maken met politieke factoren. Een college van gedeputeerde staten scoort niet met toezicht; men wil liever leuke projecten met gemeenten doen en daarvoor de media halen. Het is heel vreemd dat veel provincies tot in hun nek in risicovolle projecten van diezelfde gemeenten zitten waarop ze toezicht moeten houden. Over objectief en belangeloos toezicht gesproken. Maar wat is nou de oplossing? Ik denk dat het toezicht op gemeenten weg moet uit het politieke domein, drastisch moet worden gemoderniseerd en gerevitaliseerd en daarbij zou een stelsel van regionale rekenkamers onder de hoede van de algemene rekenkamer goed kunnen uitpakken. Maar misschien is het nog te vroeg om over oplossingen na te denken en moeten eerst nog veel meer gemeenten technisch failliet gaat wil de wetgever tot het inzicht komen dat het toezichtsstelsel niet functioneert. Ik hoop het nog mee te maken in het belang van gemeenten in control; toezicht helpt daar immers enorm bij, het bekende spiegeltje, de blik van buiten. Dat kun je niet bij gemeenteraden neerleggen die al moeite genoeg hebben zich staande te houden in de waan van de dag.