Galesloot Onderzoek en AdviesOnderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


Rendementsdenken, wat is er goed en niet goed aan?

Bij de overheden welke we tegenwoordige heel veel met rendementsanalyses en het nieuwste van het nieuwste voor gemeenten bijvoorbeeld is de maatschappelijke kosten baten analyse. Dat soort analyses maken is een goede ontwikkeling. Waar vroeger uitsluitend criteria golden als "budgettair neutraal" of "boekhoudkundig" sluitend  wordt nu breder en scherper gekeken naar de maatschappelijke waarden die bv een gebiedsproject oplevert. Wat me nog wel verbaast is dat het financieel rendement daarbij nog steeds puur boekhoudkundig wordt benaderd. Een juiste benadering zou zijn: welke rendement zou een particuliere investeerder eisen gelet op de onzekerheden en risico's van de investering. Als de overheid het dan voor een lager rendement oppakt, moet zij dit uitleggen als maatschappelijke meerwaarde en zich niet verhullen achter allerlei rekenregels die zogenaamd aantonen dat het project uit kan. Veel gemeentelijke gebiedsinrichtingsprojecten worden nu "contant" afgerekend tegen een lage boekhoudkundige rente. Is dat wel juist. Moet je niet uitgaan van een echte rendementeis zoals een belegger die zou stellen bij dergelijke risicovolle investeringen?  Zo zouden alle momenteel zwaar verliesgevende gebiedsprojecten voor bv bedrijfsterreinen (zie rappport EY/Fakton) veel verliesgevender zijn bij zo'n echte rendementstoets; het is dan de uitdaging aan de overheden om aan hun volksvertegenwoordiging uit te leggen waarom zo'n project toch door moet gaan. Zo benaderd vind ik het rendementsdenken juist een verbetering en ik zou gemeentebestuurders willen uitdagen zo haar de eigen projecten te gaan kijken.