Galesloot Onderzoek en AdviesOnderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


Rekenfouten maken in het openbaar bestuur...

Overheidsfinancien zijn lastig te doorgronden en er wordt ook nog eens van alles aan gedaan om dat vooral zo te houden. Omdat de manier van boekhouden telkens wijzigt, zonder dat redenen en gevolgen van zulke zgn. stelselwijzigingen worden toegelicht verdwaal je al gauw in de begroting, het beleidsvoorstel, het meerjarenschema grondbedrijf, de vastgoedscenario's  of de jaarrekening. Er zijn natuurlijk tal van manieren om met cijfers inzicht te verwerven maar minstens zoveel manieren worden er toegepast om waarheden toe te dekken. We komen daar niet snel vanaf. Begrotingen zijn immers wensen en er worden cijfers bij gezocht die die wensen rechtvaardigen. Als oplossing zie ik meer geheugen bij kamer- en raadsleden, systematische aandacht voor cijferreeksen, en veel betere toelichtingen op de uitgangspunten die bij bepaalde cijferpresentaties horen. Want met cijfers kun je rekenfouten maken en dat zal in deze snelle digitale wereld waarin documenten via de tablet en  smartphone heen en weer vliegen nog veel vaker voorkomen. Wie begrijpt nog wat er staat en heeft overzicht en inzicht in systemen? Het wordt pas erg als we niet meer weten wanneer er sprake is van echt relevante  rekenfouten en wat de gevolgen ervan zijn en wie iets moeten doen om deze te herstellen. Dan zijn we het stuur kwijt. Een cursus rekenen is prima en rekenfouten voorkomen moet ook een basishouding zijn, maar het is niet genoeg. Van belang is dat we ons blijven afvragen en blijven twijfelen of de cijfers kloppen bij de aannames en uitgangspunten, of we ze in een reeks kunnen zien en wat we dan voor trends zien, dat we niet meer accepteren dat opstellers van documenten steeds de uitgangspunten en rekenregels veranderen. Dan zijn kamer- en raadsleden rekenmeesters en aan het stuur van hun begroting.