Galesloot Onderzoek en AdviesOnderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


Politiek eenmaal genomen besluiten worden niet meer gecontroleerd

Politiek gaat om de vraag hoe schaarse middelen te verdelen over prioriteiten van beleid.  Wie krijgt wat en hoe volgens de klassieke definitie van Lasswell 1936. Politiek gaat over verdeling maar zijn de middelen eenmaal verdeeld dan gaat de politiek over tot de orde van de dag. Kaderstelling gaat over de doelen en de wegen waarlangs de doelen te bereiken.Dit moet immers volgens het boekje rechtmatig, doelmatig en doeltreffend gebeuren. Wanneer echter een meerderheid de eigen beleidswensen heeft binnengehaald dan dondert het niet hoe en hoe effectief en doelmatig, de middelen worden koste wat het kost toegewezen aan de prioriteiten. Voorbeelden te over: In het eerste decennium van de eeuw gingen de middelen met bakken de deur uit voor reintegratiebeleid. Na Enschede en Volendam gold hetzelfde voor veiligheid. Controle op de besteding is geen wens van de voorstanders maar wordt vooral uitgedragen door tegenstanders van het beleid. Het zou eerder andersom moeten zijn. Regelmatig maak ik in mijn praktijk mee dat de oppositie onderzoek wil naar risico's en het in control zijn van dit of dat project maar de coalitiepartijen dit tegenhouden. Dat is een vreemd mechanisme. Kaderstelling en controle van eenmaal vastgestelde beleidskeuzes moeten politiek neutraal verlopen en niet langs partijpolitieke lijnen. Anders maken we geen vorderingen in effectief overheidsbestuur.