Galesloot Onderzoek en AdviesOnderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


samenwerking gem. organisatie en accountant voor de raad

dit artikel zal in januari 2019 verschijnen nav een rekenkameronderzoek over dit onderwerp