Galesloot Onderzoek en AdviesOnderzoek, advies en ondersteuning voor gemeentebestuurders in brede zin


Internal audit en accountantscontrole, een moeizaam verstandshuwelijk?

En dan ontstaat er ruis en het nodige onbegrip om typisch Nederlands te ontaarden in gesteggel over controlekosten. Dat laatste ga ik hier niet uitvoerig bespreken. De controlekosten zijn historisch laag in Nederlandse gemeenten, gemiddeld zo'n 1 euro per inwoner.

Ernstig vind ik dat de discussie hoe om te gaan met de nieuwe richtlijn en het kwaliteitstoezicht niet wordt gevoerd vanuit een gemeenschappelijk belang, hoe kunnen we enerzijds de internal auditfuncie van het college voeden en anderzijds recht doen aan de onafhankelijke controle vanuit de raad. Overslaan van die discussie kan ertoe leiden dat gemeenten kort door de bocht conclusies trekken en "omdat de accountant het toch al moet doen" bezuinigingen doorvoeren op de interne controle, onderdeel van de internal auditfunctie. En dat moet nu juist niet! Waarom niet? Omdat internal audit, mits dicht en kritisch op de "business" zittend, bij uitstek waarde kan toevoegen voor de interne beheersing, op vraagstukken van sturing, beheersing, handhaving en toezicht. De accountant vervult een zeer belangrijke rol, maar die is uiteraard gericht op het verantwoordingsproces. Hoe belangrijk ook, daarmee stuurt men hoogstens indirect de organisatieprocessen aan. Juist bij sturing en beheersing zien we de grote uitdagingen, waarvoor internal audit aan de lat hoort te staan. En dan past een ontwikkeling niet die ertoe leidt dat een fundament onder internal audit wordt weggeslagen omdat de accountant die taak op zich neemt.